Nenechte si ujít slevy

Přihlaste se k odběru newsletteru a nenechte si ujít žádnou slevu.

Úplná pravidla soutěže o prut Harton Stalker Cork 3,0m 3,0lb

1. Pořadatel a vyhlašovatel soutěže

Pořadatelem a vyhlašovatelem soutěže je obchodní společnost Aquazona s.r.o. (dále jen „pořadatel“), se sídlem Nám. bří. Čapků 9 370 07 České Budějovice, Česká republika, IČ 47239221.

Pořadatel tímto stanoví závazná pravidla soutěže (dále jen „pravidla soutěže“), jimiž jsou účastníci soutěže povinni se řídit.

2. Termín a způsob konání soutěže

Soutěž je realizována prostřednictvím stránek Facebook, na uživatelském profilu pořadatele https://www.facebook.com/aquazona/. Soutěž probíhá v období od 13.12.2019 - 31.12.2019 (dále jen „doba trvání soutěže“). Vyhodnocení soutěže proběhne 6.1.2020.

3. Účastník soutěže

Účastníkem soutěže se může stát pouze fyzická osoba, která úplně, pravdivě,  řádně a v době trvání soutěže splní veškeré stanovené podmínky účasti v soutěži specifikované v bodě 4 těchto pravidel soutěže (dále jen „soutěžící“). Pořadatel si vyhrazuje právo závazně posoudit, zda ke splnění podmínek stanovených pořadatelem pro účast v soutěži v bodě 4 těchto pravidel soutěže jednotlivými soutěžícími došlo.

Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci pořadatele, jakož i  osoby jim blízké ve smyslu § 22  zák. č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku v platném znění (dále jen „vyloučená osoba“). V případě, že se výhercem stane vyloučená osoba, nemá tato nárok na výhru.

Soutěžícímu nárok na výhru nevznikne,  zjistí – li pořadatel či bude-li mít pořadatel oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany soutěžícího či jiné osoby, která dopomohla danému soutěžícímu k získání výhry.

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži podle bodu 4 těchto pravidel, či soutěžící jednající v rozporu s pravidly soutěže, nebudou do soutěže zařazeni, resp. budou ze soutěže vyřazeni a na jejich místo nastoupí soutěžící, který se postupem dle těchto pravidel soutěže umístil jako další v pořadí. Zvítězil-li soutěžící podvodně či zvítězil-li v důsledku porušení těchto pravidel soutěže, nárok na výhru mu nevzniká.  

 

4. Průběh a podmínky soutěže

Po dobu trvání probíhá soutěž nepřetržitě na uživatelském profilu stránek Facebook pořadatele. Pořadatel zhodnotí odpovědi (dále jen „příspěvky“) soutěžících vložené do komentářů soutěžního příspěvku „Soutěž o prut Harton Stalker Cork 3,0m 3,0lb“ na jeho uživatelském profilu. Ze správných odpovědí pak vylosuje jednoho výherce, který bude vyhlášen 6.1.2020. Výhra je specifikována v bodě 5 těchto pravidel.

K účasti v soutěži je soutěžící povinen splnit následující podmínky (dále jen „podmínky účasti“):

  1. Být fanouškem facebookových stránek pořadatele: https://www.facebook.com/aquazona/.
  2. Správně odpovědět otázku uvedenou v soutěžním příspěvku vloženém pořadatelem soutěže, a to do 31.12.2019 do 23.59 hod.
  3. V odpovědi na soutěžní otázku rovněž označit někoho, komu by výhra udělala radost jako vánoční dárek.
  4. Sdílet soutěžní příspěvek uživatele pomocí vlastního profilu na stránkách Facebook.

Každý soutěžící se může soutěže účastnit pouze jednou.

Pořadatel nenese odpovědnost za případný zásah do autorských práv třetích osob, kterého se soutěžící účastí v soutěži dopustí. Soutěžící se soutěže zavazuje účastnit výhradně příspěvkem, jehož je sám autorem.

Pořadatel je pro účely kontroly průběhu soutěže oprávněn porovnat uživatelský profil soutěžícího s uživatelskými profily ostatních soutěžících za účelem zamezení opakované účasti v soutěži jedním soutěžícím v rozporu s pravidly soutěže.

Vyhodnocení soutěže proběhne tak, že 6.1.2020, bude vylosován jeden výherce, který v plném rozsahu splnil „podmínky účasti“ a správně odpověděl na soutěžní otázku, nebo byl správné odpovědi nejblíže.

Výsledky soutěže budou uveřejněny nejpozději do tří dnů po dni slosování soutěže tak, že pořadatel na svém uživatelském profilu https://www.facebook.com/Aquazona/ stránek Facebook uveřejní příspěvek s oznámením výherce soutěže. Uživatelské jméno výherce bude uvedeno tak, jak je na jeho profilu stránek Facebook.

5. Výhra

Pořadatel poskytne výherci následující výhru: 1 výherce získá věcnou výhru, a to prut Harton Stalker Cork 3,0m 3,0lb.

Výherce není oprávněn nárokovat jiné plnění než výhru stanovenou pořadatelem těmito pravidly soutěže.  Výherce není oprávněn výhru reklamovat, hodnotu výhry nelze namísto poskytnutí výhry proplatit v penězích. Vymáhání výhry právní cestou je vyloučeno. Pořadatel soutěže neodpovídá za ztrátu, nedoručení či prodlení soutěžních zásilek či za prodlení či nedoručení oznámení zasílaných prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, formou elektronické pošty či jiným způsobem. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s využitím výhry.

6. Kontaktování výherce a doručení výhry

Výherce bude pořadatelem kontaktován prostřednictvím soukromé zprávy pomocí stránek Facebook, kde bude vyzván k zaslání informací ohledně doručení výhry. Termín a způsob předání výhry bude s výhercem sjednán individuálně. Nebude-li výherce na výše uvedenou zprávu reagovat, v důsledku čehož nebude možné sjednat způsob předání výhry do čtrnácti dnů ode dne, kdy byl jako výherce uveřejněn v příspěvku na profilu pořadatele, nárok na výhru vítězi bez náhrady propadá.

Výhra bude výherci předána dohodnutým způsobem nejpozději do 7 dnů ode dne zveřejnění výherce v příspěvku na profilu pořadatele. V případě, že se výhru nepodaří na adresu k tomuto účelu výhercem poskytnutou doručit, stane-li se výhra z jiného důvodu nedoručitelnou či odmítne-li výherce výhru ve lhůtě uvedené ve větě předchozí převzít, propadá tato výhra bez náhrady pořadateli.

7. Zpracování osobních údajů

Účastí v soutěži soutěžící vyjadřuje svůj souhlas se správou, zpracováním  a uchováváním svých osobních údajů (dále jen „osobní údaje“) pro účely soutěže v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

Pro případ, že se soutěžící stane výhercem soutěže, souhlasí s uveřejněním jména svého profilu na stánkách Facebook v příspěvku pořadatele zadaného za účelem vyhlášení výherce soutěže. 

Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas se zařazením svých osobních údajů  do databáze pořadatele soutěže, stejně jako s jejich následným zpracováním pro marketingové účely pořadatele, tj. mimo jiné pro účely  nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení pořadatele prostřednictvím elektronických prostředků  v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informačních společností, v platném znění. Souhlas dle věty předchozí uděluje soutěžící na dobu do odvolání tohoto souhlasu.

Soutěžícímu náleží při zpracování jeho osobních údajů veškerá práva poskytovaná zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, v rozsahu tímto předpisem stanoveném. Soutěžící poskytuje své osobní údaje dobrovolně a při vědomí, že svůj souhlas může v souladu s obecně závaznými právními předpisy bezplatně formou e-mailu zaslaného na  e-mailovou adresu pořadatele soutěže odvolat. V případě pochybností o dodržování práv se s podnětem může soutěžící obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

8. Další ustanovení

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv pravidla soutěže upravit či změnit či soutěž zcela zrušit bez udání důvodů a bez náhrady. Pro soutěž jsou platná pravidla soutěže ve znění, ve kterém jsou tato uveřejněna na internetových stránkách provozovatele na internetové http://www.aquazona.cz.

Vymáhání účasti v soutěži či výhry v soutěži soudní cestou je vyloučeno. Účastí v soutěži v rozporu s ustanoveními podmínek soutěže ztrácí soutěžící nárok na výhru. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách soutěže náleží pořadateli soutěže.

Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s těmito závaznými pravidly soutěže a zavazuje se je dodržovat.

Nabízíme značky

Shimano
WFT
Ryobi
Rovex
Anaconda
Axxa
Suxxes
Baleno
Black Cat
Fox
Fishing Ferrari
Extra carp
Delphin
Cortland
Gamakatsu
Iron Claw
JW Jung
Jarwis Walker
Lineaeffe
Spro
Mepps
Penn
Professional
Pros
Rapala
Saenger
Savage Gear
Energoteam
Nomura
Mustad
Harton

Proč nakupovat v Aquazona.cz

 

Doprava zdarma
od 2 000 Kč

 

Slevy pro
věrné zákazníky

 

Expedujeme
do 24 hodin

 

Splátkový
prodej

 

Odborné
poradenství

Úplná pravidla soutěže o prut Harton Stalker Cork 3,0m 3,0lb  |  Rybářské potřeby - Aquazona

Nám. Bratří Čapků 9, 370 07 České Budějovice

VyrobilFT SunFT Sun

Přihlášení uživatele

Zapomenuté heslo

Na zadanou e-mailovou adresu bude zaslán e-mail s odkazem na změnu hesla.