Nenechte si ujít slevy

Přihlaste se k odběru newsletteru a nenechte si ujít žádnou slevu.

Úplná pravidla soutěže „Trofej Aquazony“

1. Pořadatel a vyhlašovatel soutěže

Pořadatelem a vyhlašovatelem soutěže je obchodní společnost AQUAZONA, s.r.o. (dále jen „pořadatel“), se sídlem Nám. Bratří Čapků 1264/9, České Budějovice, 370 07 Česká Republika, IČ 472 392 21. 

Pořadatel tímto stanoví závazná pravidla soutěže (dále jen „pravidla soutěže“), jimiž jsou účastníci soutěže povinni se řídit.

2. Termín a způsob konání soutěže

Soutěž je realizována prostřednictvím webových stránek www.aquazona.cz a každé kolo probíhá v období od 1. do posledního dne v měsíci (dále jen „doba trvání soutěže“). Každý první den v novém měsíci budou na sociální síti Facebook vybráni z deseti fotografií s nejvíce “Líbí se mi” porotou 3 výherci.

3. Účastník soutěže

Účastníkem soutěže se může stát pouze fyzická osoba, která úplně, pravdivě, řádně a v době trvání soutěže splní veškeré stanovené podmínky účasti v soutěži specifikované v bodě 4 těchto pravidel soutěže (dále jen „soutěžící“). Pořadatel si vyhrazuje právo závazně posoudit, zda ke splnění podmínek stanovených pořadatelem pro účast v soutěži v bodě 4 těchto pravidel soutěže jednotlivými soutěžícími došlo. 

Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci pořadatele, jakož i osoby jim blízké ve smyslu § 22 zák. č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku v platném znění (dále jen „vyloučená osoba“). V případě, že se výhercem stane vyloučená osoba, tato osoba nemá nárok na výhru.

Soutěžícímu nárok na výhru nevznikne, zjistí–li pořadatel, či bude­li mít pořadatel oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany soutěžícího či jiné osoby, která dopomohla danému soutěžícímu k získání výhry. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži podle bodu 4 těchto pravidel, či soutěžící jednající v rozporu s pravidly soutěže, nebudou do soutěže zařazeni, resp. budou ze soutěže vyřazeni a na jejich místo nastoupí soutěžící, který se postupem dle těchto pravidel soutěže umístil jako další v pořadí. Zvítězil­li soutěžící podvodně či zvítězil­li v důsledku porušení těchto pravidel soutěže, nárok na výhru zaniká.

4. Průběh a podmínky soutěže

Soutěž probíhá po dobu trvání soutěže prostřednictvím webových stránek pořadatele nepřetržitě. Pořadatel každý měsíc v první pracovní den vyhlásí 3 výherce vybrané porotou z deseti fotografií s nejvíce “Líbí se mi”. 

K účasti v soutěži je soutěžící povinen splnit následující podmínky (dále jen „podmínky účasti“):

  1. Vyplnit registrační formulář https://www.aquazona.cz/trofej-aquazony.html.
  2. Poskytnout pořadateli prostřednictvím registračního formuláře své kontaktní údaje. 
  3. Nahrát prostřednictvím formuláře soutěžní fotografii neporušující pravidla www.facebook.com, zákony ČR a nebude obsahovat skrytou reklamu. V opačném případě bude fotografie bez upozornění vyloučena ze soutěže a smazána. . Sběr fotografií probíhá od 1. do 10. dne v měsíci.
  4. Od 17. do posledního dne v měsíci probíhá sběr “Líbí se mi” na facebookovém profilu Pořadatele https://www.facebook.com/aquazona/.

Každý soutěžící se může soutěže účastnit odesláním více různých fotografií. Pořadatel nenese odpovědnost za případný zásah do autorských práv třetích osob, kterého se soutěžící účastí v soutěži dopustí. Soutěžící se soutěže zavazuje účastnit výhradně fotografií, jíž je sám autorem.

Zúčastnit soutěže se smí pouze fotografie ryb, které byly následně vráceny zpět vodě. V případě porušení tohoto pravidla nebudou fotografie publikovány. Do soutěže budou zařazeny pouze fotografie foceny u vody nebo ve vodě. Pokud nebude zcela jasné, že tomu tak skutečně je, bude fotografie vyřazena.

Ze soutěže budou vyřazeni výherci z minulých kol soutěže.

Výherci cen budou uveřejněni do prvních 7 dnů následujícího měsíce na facebookovém profilu ­ https://www.facebook.com/aquazona/. Každý výherce bude vyrozuměn emailem, který zadal do registračního formuláře soutěže.

5. Výhry

Pořadatel poskytne výhercům následující výhry. 

Výherce prvního, druhého a třetího místa získá cenu uvedenou na https://www.aquazona.cz/trofej­aquazony.html.

Výherce není oprávněn nárokovat jiné plnění než výhru stanovenou pořadatelem těmito pravidly soutěže. Výherce není oprávněn výhru reklamovat, hodnotu výhry nelze namísto poskytnutí výhry proplatit v peněžní hotovosti. Vymáhání výhry právní cestou je vyloučeno. Pořadatel soutěže neodpovídá za ztrátu, nedoručení či prodlení soutěžních zásilek či za prodlení či nedoručení oznámení zasílaných prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, formou elektronické pošty či jiným způsobem. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s využitím výher. 

6. Kontaktování výherce a doručení výhry

Výherce bude pořadatelem kontaktován prostřednictvím elektronické pošty na e­mailovou adresu, jež byla osobou určenou pořadatelem soutěže postupem podle článku 4. těchto podmínek vybrána jako výherní, ve lhůtě 3 dnů po vyhlášení vítězů na facebookovém profilu. Termín a způsob předání výhry bude s výhercem sjednán individuálně. Nebude­li výherce na jím uvedené e­mailové adrese k zastižení a nepodaří­li se jej pořadateli kontaktovat, v důsledku čehož nebude možné sjednat způsob předání výhry do čtrnácti dnů ode dne, kdy byl výherce uveřejněn v seznamu výherců na facebookovém profilu https://www.facebook.com/aquazona/, výhra bez náhrady propadá pořadateli. Výhra bude výherci předána dohodnutým způsobem nejpozději do 14 dnů ode dne zveřejnění výherce v seznamu výherců na internetových stránkách provozovatele na internetové adrese https://www.facebook.com/aquazona/.

V případě, že se výhru nepodaří na adresu k tomuto účelu výhercem poskytnutou doručit, stane­li se výhra z jiného důvodu nedoručitelnou či odmítne­li výherce výhru ve lhůtě uvedené ve větě předchozí převzít, propadá tato výhra bez náhrady pořadateli soutěže.

7. Zpracování osobních údajů

Účastí v soutěži soutěžící vyjadřuje svůj souhlas se správou, zpracováním a uchováváním svých osobních údajů (dále jen „osobní údaje“) pro účely soutěže v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

Pro případ, že se soutěžící stane výhercem soutěže, souhlasí s uveřejněním svého jména a příjmení v seznamu výherců na internetových stránkách provozovatele na internetové adrese http://www.aquazona.cz a facebookovém profilu https://www.facebook.com/aquazona/.

Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas se zveřejněním svého příspěvku s uvedením svého jména a příjmení, na internetových stránkách pořadatele na internetové adrese http://www.aquazona.cz a facebookovém profilu https://www.facebook.com/aquazona/.

Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas se zařazením svých osobních údajů do databáze pořadatele soutěže, stejně jako s jejich následným zpracováním pro marketingové účely pořadatele, tj. mimo jiné pro účely nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení pořadatele prostřednictvím elektronických prostředků v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informačních společností, v platném znění. Souhlas dle věty předchozí uděluje soutěžící na dobu do odvolání tohoto souhlasu.

Dále dává účastí v soutěži souhlas s využitím zaslané fotografie pro marketingové účely společnosti.

Soutěžícímu náleží při zpracování jeho osobních údajů veškerá práva poskytovaná zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, v rozsahu tímto předpisem stanoveném. Soutěžící poskytuje své osobní údaje dobrovolně a při vědomí, že svůj souhlas může v souladu s obecně závaznými právními předpisy bezplatně formou e-mailu zaslaného na e­ mailovou adresu pořadatele soutěže odvolat. V případě pochybností o dodržování práv se s podnětem může soutěžící obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

8. Další ustanovení

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv pravidla soutěže upravit či změnit či soutěž zcela zrušit bez udání důvodů a bez náhrady. Pro soutěž jsou platná pravidla soutěže ve znění, ve kterém jsou uveřejněna na internetových stránkách provozovatele na internetové adrese http://www.aquazona.cz.

Vymáhání účasti v soutěži či výhry v soutěži soudní cestou je vyloučeno. Účastí v soutěži v rozporu s ustanoveními podmínek soutěže ztrácí soutěžící nárok na výhru. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách soutěže náleží pořadateli soutěže.

Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s těmito závaznými pravidly soutěže a zavazuje se je dodržovat.

Nabízíme značky

Shimano
WFT
Ryobi
Rovex
Anaconda
Axxa
Suxxes
Baleno
Black Cat
Fox
Fishing Ferrari
Extra carp
Delphin
Cortland
Gamakatsu
Iron Claw
JW Jung
Jarwis Walker
Lineaeffe
Spro
Mepps
Penn
Professional
Pros
Rapala
Saenger
Savage Gear
Energoteam
Nomura
Mustad
Harton

Proč nakupovat v Aquazona.cz

 

Doprava zdarma
od 2 000 Kč

 

Slevy pro
věrné zákazníky

 

Expedujeme
do 24 hodin

 

Splátkový
prodej

 

Odborné
poradenství

Pravidla soutěže  |  Trofej aquazony  |  Rybářské potřeby - Aquazona

Nám. Bratří Čapků 9, 370 07 České Budějovice

VyrobilFT SunFT Sun

Přihlášení uživatele

Zapomenuté heslo

Na zadanou e-mailovou adresu bude zaslán e-mail s odkazem na změnu hesla.